Firma Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie

Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie

Logo
Jakie są terminy przekazywania danych do SIO. Poradnik jest przeznaczony na rzecz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Oferta:

Nazwa: Zielix - ochrona środowiska w Twojej firmie
Adres: Wola Uhruska 22-230, ul. Północna 36
Pracownicy: Szymon Gryga, Marek Domachowski, Lucjan Dobrzański, Florian Bogusz, Wincenty Kaczorowski,


Data dodania: 29-03-2020