Firma VAT Biuro rachunkowe

VAT Biuro rachunkowe

Logo
Na stronie internetowej odnajdziesz obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku stawki podatku VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%)

Oferta:

Nazwa: VAT Biuro rachunkowe
Adres: Wieleń 64-730, ul. Podgórna 56
Pracownicy: Łukasz Chomicki, Wiesław Kalinowscy, Benedykt Firląg, Kazimierz Jarczyński, Leonard Giergielewicz, Kazimierz Andrzejewski,


Data dodania: 21-03-2020