Firma Usługi Rachunkowe Beata Powietrzyńska

Usługi Rachunkowe Beata Powietrzyńska

Logo
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, razem z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o aspekt obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Oferta:

Nazwa: Usługi Rachunkowe Beata Powietrzyńska
Adres: Białołęka 67-221, ul. Zakątek 29
Pracownicy: Bohdan Gracjan, Ireneusz Janicki, Norbert Dziubdziela, Bogumił Jerzmanowski, Marcin Gałczyński, Albin Bizoń, Leszek Gawlik, Teodor Chełmicki, Wiktor Jurczyk,


Data dodania: 08-04-2020