Firma Szkolenia BHP dla firm

Szkolenia BHP dla firm

Logo
Blog www adresowany jest do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji. Adresatem strony są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej. Zapraszamy

Oferta:

Nazwa: Szkolenia BHP dla firm
Adres: Widuchowa 74-120, ul. Rzeźnicka 78
Pracownicy: Rajmund Dębicki, Lesław Białek, Marek Bura,


Data dodania: 01-04-2020