Firma Prawnik oprowadzi sprawy rozwodowe

Prawnik oprowadzi sprawy rozwodowe

Logo
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego albo zatwierdzonego poprzez sąd, jeżeli wykonanie okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w czasie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano całej opłaty z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Oferta:

Nazwa: Prawnik oprowadzi sprawy rozwodowe
Adres: Wreczyca 42-130, ul. Czwartaków 30
Pracownicy: Piotr Drewnowicz, Franciszek Drewniowski, Stefan Bużeński, Dominik Kamieński, Jarosław Chmiel, Czesław Dąbrowski, Bogdan Górka, Romuald Broll,


Data dodania: 25-04-2020