Firma MOPS w Ząbkowicach Śląskich

MOPS w Ząbkowicach Śląskich

Logo
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Wśród aktów prawnych składających się na ratunek społeczną, jako żywioł zabezpieczenia społecznego, zasadnicze znaczenie ma ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Od wejścia w życie PomSpołU minęło ponad 10 lat, co pozwala raczej precyzyjnie wskazać obszary tematyczne, w których PomSpołU stwarza trudności interpretacyjne. Niniejsze opracowanie w syntetyczny i rzeczowy sposób naświetla istotne zadania pojawiające się w praktyce organów administracji w zależności od stosowania kodeksów PomSpołU. Analiza ww. problematyki dokonana została przede wszystkim na podstawie dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. To właśnie sądy administracyjne, kontrolując legalność rozstrzygnięć wydawanych na gruncie PomSpołU, nadają kierunek działaniu administracji w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Publikacja zawiera odwołanie do najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazującego na poprawny kierunek interpretacji i stosowania w praktyce przez organy artykułów PomSpołU. W opracowaniu odnotowano także te upodobania judykatury, które nie bacząc na że nie zyskały szerszej akceptacji, w pewnym stopniu nadal jednakże oddziałują na praktykę orzeczniczą organów pomocy społecznej.

Oferta:

Nazwa: MOPS w Ząbkowicach Śląskich
Adres: Alwernia 32-566, ul. bulw. Aleja Jana Mełnickiego 48
Pracownicy: Bohdan Janowski, Władysław Jagodziński, Przemysław Kowalski,


Data dodania: 12-12-2019