Firma jedwabne

jedwabne

Logo
Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą wesprzeć swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie owo pierwszy dotyk spośród Siłami Zbrojnymi. Dzięki podpisanej z wykorzystaniem Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowani priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści a kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie oraz będą kwaterowani na terenach jednostek. Osoby gwoli których będzie to naczelny dotyk z wojskiem będą odbywać swoje szkolenie w ramach ano zwanej służby przygotowawczej. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową albo mają aktualnie przyznany ranga wojskowy mogą kalkulować na miesięczne zapłata od czasu 3,5 tysiąca złotych.

Oferta:

Nazwa: jedwabne
Adres: Bralin 63-640, ul. Zamkowa 77
Pracownicy: Bernard Buczyński, Janusz Adamiuk,


Data dodania: 01-08-2020