Firma Inwent - przeprowadzimy inwentaryzację w twojej firmie

Inwent - przeprowadzimy inwentaryzację w twojej firmie

Logo
Zajmujemy się prowadzeniem inwentaryzacji dla firm. Zapraszamy. Jest to gotów zależność instrukcji pomoże zorganizować komplet spraw zgrupowanych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. znajdziesz z okładem dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwentaryzacji (wszystkie wzory zamieszczono także specyfikacja organizacyjna (zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, mianowanie członków komisji, oświadczenia, plan, harmonogram i terminy inwentaryzacji); spis niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów, przeprowadzona na ostateczność roku obrotowego i na każdy zmodernizowany dzień bilansowy, ma na celu ustalenie ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych (aktywów), jednostki także źródeł ich finansowania (pasywów) własnych i obcych, ustawowymi metodami inwentaryzacji poprzez niezależną Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną w sprawie potwierdzenia stanów wartości poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie, sporządzonych na podstawie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji a stanami aktywów i pasywów, wynikajacymi z ksiąg rachunkowych, trzeba rozliczyć i ująć w księgach roku obrotowego (lub innego roku) którego inwentaryzacja dotyczy.

Oferta:

Nazwa: Inwent - przeprowadzimy inwentaryzację w twojej firmie
Adres: Brześć Kujawski 87-880, ul. Michałowska 75
Pracownicy: Karol Śruba, Jacek Czech, Szczepan Andrzejak, Julian Dobiecki, Janusz Gancarczyk, Bogusław Gawlik, Mirosław Gawron, Wincenty Bużeński, Franciszek Błach, Leszek Andrzejak,


Data dodania: 10-03-2020