Firma Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm

Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm

Logo
Nasza firma prowadzi sprzedaż książek na temat: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Zakup towaru od podatnika z UE to WNT, Podstawa opodatkowania przy WNT, Obowiązek podatkowy przy WNT, Rozliczenie VAT przy braku faktury, Nabycie towaru rozliczane w walucie obcej, Rozliczenie WNT w deklaracji VAT, Korekta faktury przy WNT, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Stosowanie stawki 0% wymaga spełnienia kilku warunków, Dowody potwierdzające wywóz towarów, Wywóz towarów można udowadniać na wiele sposobów, Zasady stosowania stawki 0% w prawie unijnym, Warto sprawdzić kontrahenta unijnego, Podatnik nie musi każdorazowo zalegać o potwierdzenie statusu kontrahenta, Podstawa opodatkowania przy WDT, Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych, Obowiązek podatkowy przy WDT, Zaliczka z tytułu WDT bez VAT, Skutki niedopełnienia obowiązków aktualizacyjnych, Brak zgłoszenia a stawka 0%. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Oferta:

Nazwa: Import-Export prowadzimy dokumentację dla firm
Adres: Budry 11-606, ul. J. Kochanowskiego 37
Pracownicy: Leopold Domachowski, Stanisław Galewicz, Konstanty Frątczak, Stanisław Kaja, Adam Andrzejewski, Jerzy Dziurawiec, Witold Grabiński, Leon Śruba, Cezary Duchnowski, Ryszard Chomicki,


Data dodania: 11-12-2019