Firma Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www w detalach omawiają: nowe, zmienione wymogi w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia głównych pojęć (m.in.: porto transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty dodatkowo podstawy prawnej na rzecz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po omówienie przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jak również elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakże i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia związane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności powiązane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w obszarze cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Oferta:

Nazwa: Firma oferuje obsługę w transakcjach
Adres: Baligród 38-606, ul. św. Jakuba 7
Pracownicy: Lesław Bielicki, Zygmunt Horodecki, Mariusz Białas, Kazimierz Gosiewski,


Data dodania: 14-12-2019