Firma Firma - świetne pozycje z KC

Firma - świetne pozycje z KC

Logo
Zobacz moją stronę z Serią KC KPC stanowi doskonałą pomoc zwłaszcza na rzecz sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, na rzecz których znajomość aktualnych artykułów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego uzyskiwania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, które praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z zakresu prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Stan prawny uwzględnia ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zapraszam do zakupów

Oferta:

Nazwa: Firma - świetne pozycje z KC
Adres: Wądroże Wielkie 59-430, ul. Wierzbowa 87
Pracownicy: Krzysztof Imieliński, Waldemar Dunajewski, Emil Brzozowski, Teodor Brzana, Remigiusz Badowski, Wiktor Bagiński,


Data dodania: 20-06-2020