Firma Dla oświaty - SIO wdrożymy

Dla oświaty - SIO wdrożymy

Logo
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest zakres danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i jakie jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół dodatkowo organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe także Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów na rzecz dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych oraz szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny także lata kolejne (w tym wskazówki na rzecz dyrektora także normy aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli dodatkowo pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, rozszerzenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Oferta:

Nazwa: Dla oświaty - SIO wdrożymy
Adres: Bogatynia 59-920, ul. Kasztanowa 23
Pracownicy: Władysław Bieliński, Bolesław Białas, Szczepan Mikuś, Ryszard Czachowski, Leszek Drobczyński, Ireneusz Garbowski, Tadeusz Godlewski, Leon Dołęga-Zakrzewski, Bronisław Czech, Sławomir Janowski,


Data dodania: 24-12-2019