Firma BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Logo
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zadania powiązane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego również według standardów MSR/MSSF, jakim sposobem i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy niesłychanie szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne złączone z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie również polskich, jak i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w użyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające również z treści standardów, jakże i wykładni wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Oferta:

Nazwa: BR TAX Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy
Adres: Biłgoraj 23-400, ul. Iglasta 24
Pracownicy: Wincenty Burzyński, Ignacy Buczyński, Zdzisław Gut, Stefan Kowalski, Benedykt Gombrowicz, Jakub Frankowski, Stanisław Wrona,


Data dodania: 04-03-2020