Firma Biuro rachunkowe Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Biuro rachunkowe Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Logo
Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów dodatkowo ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego pisarz sporządził skrupulatny wykaz operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Oferta:

Nazwa: Biuro rachunkowe Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie
Adres: Białystok 15-102, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 48
Pracownicy: Bogumił Gajda, Władysław Jabłczyński, Marek Jałoszyński, Bogumił Dąbrowski, Maciej Dębski, Bogusław Frydrychowicz, Witold Wróbel, Aleksander Gąsiorowski, Lesław Gawkowski,


Data dodania: 06-03-2020