Firma Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne

Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne

Logo
Strona www przeznaczona jest dla sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. Znajdziesz tutaj przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia: pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia,

Oferta:

Nazwa: Biuro prawne poprowadzi sprawy cywilne
Adres: Wieleń 64-730, ul. Bohaterów Września 97
Pracownicy: Sylwester Grochowski, Ignacy Dołęga-Zakrzewski,


Data dodania: 09-03-2020