Firma Biuro MSSF w Poznaniu

Biuro MSSF w Poznaniu

Logo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Oferta:

Nazwa: Biuro MSSF w Poznaniu
Adres: BolesĹ?awiec 59-700, ul. J. Słowackiego 4
Pracownicy: Stanisław Hejmo, Cezary Dębski, Edward Dąbek, Florian Hejmo, Radosław Kwaśniewski, Arkadiusz Jagodziński, Szczepan Grabiński, Wojciech Antos,


Data dodania: 25-06-2020